Con­clu­sie

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De pres­ta­ties van de Daimler Double-Six en de Mercedes 450 SEL 6.9 lig­gen op sport­wa­gen­ni­veau, maar daar krijg je ook nog eens on­o­ver­trof­fen com­fort en maxi­ma­le pres­ti­ge bij. Dank­zij de­ze com­bi­na­tie be­hoort dit twee­tal tot de in­te­res­sant­ste au­to’s die de ja­ren ze­ven­tig heeft voort­ge­bracht. De Mercedes ziet er on­ver­woest­baar uit, de Ja­gu­ar is ele­gant. Al is het lij­nen­spel van de Mercedes 40 jaar la­ter toch wat tijd­lo­zer. Bei­de au­to’s heb­ben hun ei­gen lief­heb­bers en dat zie je aan de for­se prij­zen die te­gen­woor­dig be­taald wor­den voor de beste exem­pla­ren. De toe­voe­ging 6.9 ach­ter op de Mercedes laat el­ke ken­ner glim­la­chen, net als het Van­den Plas-op­schrift op de Daimler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.