DE GESCHIEDENIS VAN DE AUTOMOBIEL

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud Classic Cars -

Het Louw­man Mu­se­um biedt on­der­dak aan één van ’s we­relds mooi­ste en meest ge­va­ri­ëer­de au­to­mo­biel­col­lec­ties. Ruim twee­hon­derd­vijf­tig an­tie­ke en klas­sie­ke au­to­mo­bie­len ge­ven een over­zicht van de ont­wik­ke­ling van de au­to in al zijn ver­schij­nings­vor­men, van­af 1886 tot de 70-er ja­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.