Ge­loof, hoop en wan­hoop: de car­ri­è­re van Ari Va­ta­nen

Classic Cars (Netherlands) - - Sport -

De 64-ja­ri­ge Ari Va­ta­nen, de Vlie­gen­de Fin, dankt een groot deel van zijn roem aan de ral­ly­suc­ces­sen die hij met Peu­ge­ot be­haal­de. Be­gin 1984 wordt hij door Jean Todt, team­baas van het ral­ly­team van Peu­ge­ot, ge­vraagd om deel te ne­men aan het Groep B-pro­ject van het Fran­se merk. In Groep B rijdt hij 13 ral­ly’s met zijn Peu­ge­ot 205 T16, waar­in hij 5 keer wint. Stee­vast viert hij de winst met een glas melk. De meest me­mo­ra­be­le winst be­haalt hij tij­dens de ral­ly van Mon­te Carlo (1985), waar hij

on­danks een tijd­straf van 8 mi­nu­ten Wal­ter Röhrl ver­slaat. Va­ta­nen

komt over de fi­nish met een voor­sprong van 4 mi­nu­ten op zijn be­roem­de

Duit­se con­cur­rent.

Bij de ral­ly van Ar­gen­ti­nië in 1985 krijgt Va­ta­nen

na een snel­le start op de twee­de klas­se­ments­proef een zwaar on­ge­val.

Zijn Peu­ge­ot raakt bij het aan­snij­den van de bocht een put en slaat

en­ke­le ke­ren over de kop. Na­vi­ga­tor Ter­ry Har­ry­man heeft geen ern­sti­ge

ver­won­din­gen, maar Va­ta­nen is er veel er­ger aan toe. Lang wordt

voor zijn le­ven ge­vreesd en de re­va­li­da­tie ver­loopt moei­zaam. Va­ta­nen

moet niet al­leen her­stel­len van zwaar li­cha­me­lijk let­sel, maar is ook

gees­te­lijk flink in de war. Zo denkt hij dat hij na een bloed­trans­fu­sie

aids heeft op­ge­lo­pen en beeldt hij zich tij­dens zijn re­va­li­da­tie in dat

hij on­ge­nees­lijk ziek is. Zijn ge­loof in God is ech­ter on­wan­kel­baar en sleept

hem er­door.

On­danks al­le fy­sie­ke en gees­te­lij­ke mal­heur

maakt Ari Va­ta­nen na an­der­half jaar een glo­ri­eu­ze co­me­back. Als de

FIA na de dood van Hen­ri Toi­vo­nen en Ser­gio Cres­to een streep haalt

door Groep B, vraagt Jean Todt aan Va­ta­nen of hij met een ge­mo­di­fi­ceer­de

Peu­ge­ot 205 T16 aan de Dakar-ral­ly van 1987 wil deel­ne­men. Va­ta­nen

rijdt met speels ge­mak naar de over­win­ning. In 1988 wordt

hij ge­dis­kwa­li­fi­ceerd, maar wint Va­ta­nen met een re­cord­tijd wel de hill­climb

van Pi­kes Peak in een Peu­ge­ot 405 T16. De twee jaar er­na staat

hij weer bo­ven op het ere­scha­vot van de Dakar-ral­ly. In 1991 haalt

Va­ta­nen zijn der­de Daka­rover­win­ning op rij. Cit­ro­ën heeft het ral­ly­team

van Peu­ge­ot in­mid­dels over­ge­no­men en Va­ta­nen pakt de winst in een

Cit­ro­ën ZX, die nog flink leunt op Peu­ge­ot-tech­niek.

La­ter wordt Va­ta­nen po­li­ti­cus: na­mens een

Fin­se con­ser­va­tie­ve par­tij zit hij een tijd­lang in het Eu­ro­pees Par­le­ment.

In 2009 doet hij een gooi naar het pre­si­dent­schap van de FIA, maar

ver­liest hij van zijn ou­de baas Jean Todt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.