Klik-kla­re kiek­jes

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Zo’n ca­me­ra op je te­le­foon is na­tuur­lijk reu­ze­leuk, maar je maakt veel meer foto’s dan strikt nood­za­ke­lijk. Bo­ven­dien kijk je ze min­der vaak te­rug dan vroe­ger, toen je je rol­le­tje met hoog­uit 72 va­kan­tie­fo­to’s nog in­le­ver­de bij het Kruid­vat en een week moest wach­ten op het re­sul­taat. Al had je toen na­tuur­lijk ook al de mo­ge­lijk­heid om met­een te be­kij­ken of je foto was ge­lukt, maar dan moest je wel een Po­la­roid-ca­me­ra ko­pen.

Ko­dak laat de Po­la­roid-tij­den her­le­ven met de Prin­to­ma­tic. De ca­me­ra heeft een 10 me­ga­pixel-sen­sor en een in­ge­bouwd prin­ter­tje, dat de foto’s van 5,1 bij 7,6 cm af­drukt op zink. Ko­dak be­looft dat ze wa­ter- en traan­be­sten­dig zijn, zo­dat je ook het mo­ment na je hu­we­lijks­aan­zoek met­een op de ge­voe­li­ge plaat kunt vast­leg­gen.

57 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.