Meer ba­ga­ge­ruim­te

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De mo­del­len van Sko­da staan be­kend om hun ve­le (ba­ga­ge)ruim­te en prak­ti­sche op­los­sin­gen. Een tref­fend voor­beeld is de ijs­krab­ber die zit op­ge­bor­gen in het tank­klep­je. De­ze rug­tas uit de RS-col­lec­tie be­zorgt je een ex­tra 23 li­ter ba­ga­ge­ruim­te en be­vat een spe­ci­aal vak voor een lap­top. Aan de zij­kant van de tas zit een han­di­ge ope­ning voor het snoer­tje van je oor­dop­jes. De Sko­da-be­zit­ter wordt ook blij van de la­ge prijs van 54,95 eu­ro. Ze­ker als hij zich be­denkt dat de web­shop van Sko­da spul­len met een prijs van­af 50 eu­ro gra­tis ver­zendt ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.