Be­nen­wa­gen van Bent­ley

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Als je ba­by te groot wordt voor de Land Rover­kin­der­wa­gen el­ders op de­ze pa­gi­na’s, kun je hem of haar zo op de­ze loop­au­to van Bent­ley plem­pen. De stoe­re be­nen­wa­gen is dui­de­lijk ge­ïn­spi­reerd op de le­gen­da­ri­sche Bent­ley 4½ Li­tre uit 1927 die de 24 Uur van Le Mans won. De sport­wa­gen be­haal­de een in­druk­wek­ken­de top­snel­heid van 222,03 km/h. Met die feitjes leg­gen we de lat mis­schien wat hoog voor de ba­by dri­ver, maar met 2 km/h door de woon­ka­mer rol­len zon­der de kat te ra­ken is ook een he­le pres­ta­tie. De loop­au­to wordt met de hand ge­maakt en het stoel­tje is met leer be­kleed. Het stuur trou­wens ook en dat is best chic, want bij de ech­te 4½ Li­tre werd het stuur vaak met touw om­wik­keld. Je kijkt naar het zij­aan­zicht van een duik­boot. Hij heet de As­ton Mar­tin Tri­ton en wordt elek­trisch aan­ge­dre­ven. Dank­zij een ac­cu­pak­ket van 30 kWh kan de fu­tu­ris­ti­sche bad­eend tot 12 uur lang door het wa­ter ma­noeu­vre­ren met snel­he­den tot 6 km/h. Het klinkt als een te am­bi­ti­eus plan of een grap – de te­wa­ter­la­ting is ze­ker op 1 april – maar het idee is min­der gek dan het klinkt. As­ton Mar­tin ge­bruikt na­me­lijk een be­staan­de drie­per­soons on­der­zee­ër als ba­sis. Die on­der­zee­ër is nog­al le­lijk, dus As­ton Mar­tin heeft al snel eer van zijn werk. De vraag is hoe diep je zak­ken moe­ten zijn om zo’n mooie pri­vé­duik­boot te kun­nen ko­pen. Heel diep waar­schijn­lijk, want de le­lij­ke va­ri­ant kost al 3 mil­joen eu­ro.

Meer dan 3 mil­joen eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.