De E van elek­trisch

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

TOEN DE JAGUAR E-TY­PE

in 1962 werd ge­ïn­tro­du­ceerd, was Jo­hn F. Ken­ne­dy nog pre­si­dent van Ame­ri­ka, rook­te ie­der­een nog en maak­te nie­mand zich druk om zui­ni­ge, mi­li­eu­vrien­de­lij­ke au­to’s. De E-Ty­pe mocht dan ook on­ge­brei­deld zijn vui­le uit­laat­gas­sen de we­reld in­bla­zen. Maar tij­den ver­an­de­ren en dus be­dacht Jaguar iets lu­dieks: wat nu als je de ou­de E-Ty­pe voor­ziet van hy­per­mo­der­ne elek­tro­tech­niek? Met dat idee gin­gen ze in Coven­try aan de slag. Jaguar nam een E-Ty­pe uit 1968, ver­ving de ver­bran­dings­mo­tor door een elek­tro­mo­tor met 220 kW en doop­te de au­to om tot E-Ty­pe Ze­ro. Je kunt 270 ki­lo­me­ter toe­ren in de klas­sie­ker, wat vol­doen­de moet zijn voor een niet al te am­bi­ti­eu­ze klas­sie­ker­ral­ly. Een sprint van 0 naar 100 duurt 5,5 se­con­den.

Om­dat de elek­tri­sche aan­drijf­lijn on­ge­veer de­zelf­de afmetingen heeft als de ou­de ben­zi­ne­mo­tor, hoef­de niets aan de car­ros­se­rie te wor­den ge­wij­zigd. Het on­der­stel en de rem­men liet Jaguar even­eens on­ge­moeid, waar­door de rij­be­le­ving toch nog in de buurt komt van de span­nen­de ja­ren zes­tig – al moet je het fan­tas­ti­sche ge­luid van de le­gen­da­ri­sche zes­ci­lin­der lijn­mo­tor maar van­af Spo­ti­fy strea­men. Het dash­board is ove­ri­gens wél hy­per­mo­dern. He­laas gaat de E-Ty­pe Ze­ro niet in pro­duc­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.