Asus zet 14"-scherm in 13"-ZenBooks

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Asus heeft met de ZenBook UX410 en ZenBook UX430 zijn ul­tra­books naar een ho­ger ni­veau ge­tild. De twee ZenBooks heb­ben wel een 13,3"-be­hui­zing, maar met een 14"-scherm. Dit is mo­ge­lijk om­dat Asus de scherm­rand heeft ge­mi­ni­ma­li­seerd tot 7,18 mm zo­dat in een for­maat dek­sel voor 13"-lap­tops een 14" Full HD (1920 × 1080 pixels) dis­play past (mat ips-pa­nel). De nieu­we ZenBooks draai­en op de In­tel Ka­by La­ke­pro­ces­sor­ge­ne­ra­tie. Als gra­fi­sche chip wordt de in de cpu ge­ïn­te­greer­de HD Grap­hics 620 ge­bruikt. Qua op­slag­ca­pa­ci­teit kun je kie­zen uit een ssd van 128 of 256 GB, met Mi­cro­soft Win­dows 10 Ho­me of Win­dows 10 Pro. Bei­de mo­del­len heb­ben een ver­licht toet­sen­bord. Voor de draad­lo­ze ver­bin­ding be­schik­ken ze over 802.11ac du­al­band-wi­fi en blue­tooth 4.1. De lap­tops zijn voor­zien van een licht­ge­wicht me­ta­len be­hui­zing met het be­ken­de Zen-cir­kel­mo­tief. De spe­ci­fi­ca­ties van de ZenBook UX410UA zijn af­ge­zien van het gro­te­re scherm vrij­wel iden­tiek aan de ou­de­re UX310 (cpu Co­re i3 of i5, 4 of 8 GB DDR4 RAM). De aan­slui­tin­gen be­staan uit 1 × USB-C 3.1, 1 × USB 3.1, 2 × USB 2.0, 1 × HD­MI 1.4 en een sd-kaart­le­zer. De UX410UA is ver­krijg­baar voor prij­zen van­af 700 eu­ro en is tij­de­lijk be­schik­baar in de kleu­ren Qu­ar­tz Grey en Ro­se Gold.

De ZenBook UX430 is met zijn ge­rin­ge dik­te van 1,57 cm en een ge­wicht van 1,3 kg een ul­tra-por­ta­ble no­te­book. Hij draait op een Co­re i3, i5 of i7 met 8 GB DDR4 RAM. Het touch­pad heeft een vin­ger­af­druk­sen­sor om zon­der wacht­woord of pin­co­de in te log­gen. De aan­slui­tin­gen van de UX430 zijn bij­na het­zelf­de als van de UX410, al­leen is een USB 2.0-aan­slui­ting ver­van­gen door gi­ga­bit ether­net. De ZenBook UX430 is te koop in de kleur Roy­al Blue voor prij­zen van­af 800 eu­ro. (jmu)

De su­per­dun­ne Asus Zenbook UX430 met 14"-scherm heeft een vin­ger­af­druks­can­ner in­ge­bouwd in de touch­pad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.