Zo­mer­se Ga­laxy J-se­rie

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Sams­ung heeft voor de zo­mer­maan­den drie ver­be­ter­de smartpho­nes uit de Ga­laxy J-se­rie op sta­pel staan. Het top­mo­del is de J7 met on­der meer een 5,5"-oled-scherm, oc­ta­co­re met 1,6 Ghz, 3 GB werk­ge­heu­gen en 16 GB op­slag (met mi­croSD uit­breid­baar tot 256 GB). De 3600mh-ac­cu zorgt voor een "lan­ge­re bat­te­rijd­uur", hoe­veel dat pre­cies is wordt niet ver­meld. Zo­wel de J7 als de J5 heb­ben voor en ach­ter een 13-MP-camera en een vin­ger­af­druk­sen­sor. Ook is in de J5 de­zelf­de Exy­nos 7870 als pro­ces­sor in­ge­bouwd.

In de goed­koop­ste J3 met 5"-lcd zit een 1,4GHz-quad­co­re. Ook de­ze te­le­foon heeft ach­ter­op een 13-me­ga­pixel­ca­me­ra. Sel es maak je daar­en­te­gen met 5 me­ga­pixel. Ver­der is het ap­pa­raat voor­zien van Sams­ungs ei­gen se­cu­ri­ty­plat­form Knox.

Over­een­kom­sten tus­sen de drie mo­del­len zijn de me­ta­len be­hui­zing, on­der­steu­ning voor du­alsim en An­droid 7 (Nou­gat)als be­stu­rings­sys­teem.

De J5 is als eer­ste sinds ju­ni ver­krijg­baar. De ad­vies­prijs van de­ze te­le­foon be­draagt 279 eu­ro. Een maand la­ter volgt de J7 (339 eu­ro) en nog een maand la­ter, in au­gus­tus, de J3 voor 219 eu­ro. Qua kleur kun je kie­zen uit zwart of goud. (mvdm)

Sams­ung brengt de­ze zo­mer drie nieu­we Ga­laxy J-ver­sies uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.