Ga­ming-mo­ni­tor: Iiy­a­ma G-Mas­ter GB2760QSU-B1

C’t Magazine - - Inhoud -

De G-Mas­ter GB2760QSU is een 27-inch mo­ni­tor waar­mee iiy­a­ma mikt op ga­mers. Dat blijkt niet al­leen uit de G in de naam.

Qua spe­ci­fi­ca­ties is het scherm goed toe­ge­rust voor ga­men: een 2560 x 1440 re­so­lu­tie, een re­ac­tie­tijd van 1 ms en een re­fresh-ra­te tot 144 Hz (via Dis­playPort of hd­mi). De mo­ni­tor on­der­steunt ook AMD's FreeSync, voor door­lo­pend syn­chro­ni­se­ren van de fre­quen­tie tus­sen een AMD-gpu en de G-Mas­ter. Daar­mee wordt 'tea­ring' van het beeld voor­ko­men. 2W-ste­re­o­spea­kers zijn aan­we­zig even­als een hoofd­te­le­foon­uit­gang.

De in­ge­bouw­de usb 3.0-hub met twee poor­ten is han­dig om bij­voor­beeld een (ga­me-)toet­sen­bord en muis aan te slui­ten. Het stroom­ver­bruik van 40 watt is keu­rig, net als het rij­tje be­schik­ba­re sig­naal­in­gan­gen: met hd­mi, DVI en Dis­playPort is de Red Ea­g­le van al­le mark­ten thuis.

De OSD-be­die­nings­knop­pen in de on­der­rand van het scherm zijn goed voel­baar, zo­dat je mak­ke­lijk door het me­nu na­vi­geert. Dat biedt be­hal­ve di­ver­se ga­me­mo­di ook een Blue Ligt Re­du­cer om de in­vloed van een lan­ge avond ga­men op je slaap­rit­me te be­per­ken.

De voet is kan­tel-, draai- én in hoog­te ver­stel­baar. Het ge­bruik­te TN-pa­nel heeft iets min­de­re kijk­hoe­ken (160º ver­ti­caal) dan veel IPS-pa­nels. De keu­ze voor TN is be­grij­pe­lijk, want IPS-pa­nels met 144 Hz zijn erg schaars. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.