Por­ta­ble mo­ni­tor: Asus MB16AC

C’t Magazine - - Inhoud -

Met een no­te­book kun je over­al wer­ken, maar de scherm­ruim­te is be­perkt. Met de MB16AC van Asus is dat geen pro­bleem.

Als je on­der­weg met een no­te­book wilt wer­ken, kom je vaak wat scherm­ruim­te te­kort. Een los­se mo­ni­tor is vaak groot en zwaar. De trend van dun­ne ran­den – zo­ge­naam­de be­zels – is ech­ter ook in dit markt­seg­ment door­ge­dron­gen. Daar­naast heb­ben steeds meer no­te­books een USBC-poort waar­mee het aan­slui­ten erg een­vou­dig wordt.

De Asus MB16AC is zo’n mo­ni­tor. Je sluit hem met één ka­bel aan en je hebt di­rect een ex­tra full hd-scherm tot je be­schik­king. Heeft je com­pu­ter geen USB-C, dan kun je het mee­ge­le­ver­de ver­loop­stek­ker­tje ge­brui­ken en hem op een re­gu­lie­re USB 3.0-poort aan­slui­ten. Daar­voor is wel een (mee­ge­le­verd) stuur­pro­gram­ma no­dig.

Op lo­ca­tie kun je de mee­ge­le­ver­de hoes om­bou­wen tot mo­ni­tor­stan­daard, maar het kan een­vou­di­ger: je steekt een pen in het gat rechts­on­der en laat de mo­ni­tor daar­op steu­nen.

De MB16AC is een pri­ma se­cun­dai­re mo­ni­tor voor pro­gram­meer­werk of fo­to­be­wer­king. De kleur­weer­ga­ve, de hel­der­heid en het con­trast zijn min­der goed dan van een zwaar­de­re mo­ni­tor, maar voor een twee­de scherm speelt dat een min­der gro­te rol. En pro­beer zo’n gro­ter scherm maar eens naast je no­te­book in de tas te stop­pen. Dat lukt met de MB16AC na­me­lijk pri­ma. (the)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.