Ba­re­bo­ne: Shutt­le DX30

C’t Magazine - - Inhoud -

De Shutt­le DX30 werd be­gin dit jaar al aan­kon­digd. Het op de Apol­lo La­ke­pro­ces­sor ge­ba­seer­de pas­sief ge­koel­de sys­teem kan ook plat lig­gen.

De DX30 be­hoort tot de se­rie XPC Slim ba­re­bo­nes van Shutt­le. De­ze zijn be­doeld voor kan­toor­toe­pas­sin­gen en di­gi­tal sig­na­ge. De kast­jes be­vat­ten een moe­der­bord met een op­ge­sol­deer­de pro­ces­sor uit de Apol­lo La­ke-ge­ne­ra­tie van In­tel. De­ze du­al­co­re Ce­leron J3355 heeft een klok­snel­heid van 2,0 GHz (2,5 GHz in de tur­bo-mo­dus) en een ge­ïn­te­greer­de HD 500-gpu. Je moet zelf ge­heu­gen (2 x SO-DIMM DDR3L 1,34V tot maxi­maal 8GB), har­de schijf of ssd (in de 2,5" bay of M.2-slot) toe­voe­gen en een be­stu­rings­sys­teem (Win­dows 10 of Li­nux) in­stal­le­ren.

De mees­te aan­slui­tin­gen zit­ten aan de ach­ter­kant. Op de Dis­playPort 1.2 kun je een 4K-scherm met een snel­heid tot 60 Hz ge­brui­ken. In to­taal kun je drie scher­men te­ge­lijk aan­slui­ten (de twee­de op de HD­MI 1.4bd en de der­de met een op­ti­o­ne­le VGA-adap­ter op een van de RS232-poor­ten. De ver­wis­sel­ba­re 802.11b/g/n-wi­fi-mo­du­le zit in een M.2-2230slot en is voor­zien van een ex­ter­ne an­ten­ne.

Het op­ge­no­men ver­mo­gen ligt tus­sen 7,0 W en cir­ca 19,7 W (vol be­last). Bij on­ze test werd de kast niet meer dan hand­warm. Zo­als eer­de­re mo­del­len in de XPC slim-se­rie van Shutt­le is ook de DX30 vol­le­dig pas­sief ge­koeld, maar in te­gen­stel­ling tot de vo­ri­ge mo­del­len hoeft de DX30 hier­voor niet op zijn kant te staan. Je kunt hem ge­woon plat leg­gen of aan de ach­ter­kant van de mo­ni­tor mon­te­ren. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.