De­vu­an Jes­sie 1.0

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

Een aan­tal De­bi­an-ont­wik­ke­laars wa­ren het er niet mee eens dat Sy­s­temd ge­bruikt wordt om sys­teem­pro­ces­sen te star­ten en te be­he­ren. Daar­om heb­ben ze het De­vu­an-pro­ject in het le­ven ge­roe­pen. Met De­vu­an Jes­sie 1.0 is nu de eer­ste LTS­ver­sie van de­ze De­bi­an-fork uit­ge­ko­men. Die werkt in plaats daar­van met Sys­vi­nit.

Up­gra­den van De­bi­an 7 Whee­zy en wis­se­len van De­bi­an 8 Jes­sie naar De­vu­an moet zon­der pro­ble­men luk­ken. Je kunt De­vu­an-ima­ges down­lo­a­den voor 32- en 64-bit x86-sys­te­men. Ook voor de Rasp­ber­ry Pi 2, Ba­na­na Pi en Cu­bie­board 2 zijn er ima­ges. (hhe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.