Gi­ga­by­te X470 Aorus Ga­ming 7 Wi­Fi

C’t Magazine - - Test | AM4-moederborden -

Gi­ga­by­te heeft op zijn X470 Aorus Ga­ming 7 Wi­Fi een M.2-wi­fi­mo­du­le ge­bruikt met de vrij nieu­we In­tel Wi­re­less-AC 9260 chip. Dank­zij een ka­naal­breed­te van 160 MHz haalt hij met twee streams op de 5GHz-band op ons test­tra­ject van 20 me­ter een snel­heid van 46 MB/s.

De wi­fi­snel­he­den van het Gi­ga­by­te-moe­der­bord zijn met een bij­pas­sen­de rou­ter drie keer snel­ler dan bij de moe­der­bor­den van Asus en As­rock. De snel­le chip is voor de Li­nux 4.15-ker­nel in Ubuntu 18.04 nog te nieuw. Om het wi­fi van de X470 Aorus Ga­ming 7 Wi­Fi met dat be­stu­rings­sys­teem aan de praat te krij­gen, moet je de ker­nel bij­wer­ken naar 4.17.

Voor krach­ti­ge sys­te­men met veel be­hui­zings­ven­ti­la­to­ren of meer­de­re ra­di­a­to­ren van wa­ter­koe­lings­sets biedt het moe­der­bord in to­taal tien 4-pins-he­a­ders. De snel­heid van de ty­pe-A- en ty­pe-C-poor­ten voor USB 3.1 Su­perSpeedPlus ligt met zijn 800 MB/s wat ach­ter op de te ver­wach­ten snel­heid van de As­me­dia ASM1143. De frontaan­slui­ting is be­ter op dreef met 950 MB/s. Die is di­rect met de X470chips­et ver­bon­den.

De Gi­ga­by­te X470 Aorus Ga­ming 7 Wi­Fi biedt veel an­de­re leu­ke din­gen om­dat het oog ook wat wil. Be­hal­ve de lo­go's op de chips­et en de cover over het vas­te I/O-shield zijn er sfeer­vol­le RGB-leds bij de ge­heu­gen­slots en slots voor gra­fi­sche kaar­ten, met daar­naast ook nog eens een led­strip naast de ATX-stroom­aan­slui­ting. snel wi­fi du­al-BIOS veel fan-he­a­ders

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.