1, 2, 3, …

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Het nut van een ex­tra ca­me­ra in een smartpho­ne is mis­schien be­perkt (zie ook c't 1-2, 2018), maar dat weer­houdt fa­bri­kan­ten er niet van steeds meer ca­me­ra's toe te voe­gen. Na­dat Hua­wei bij de P20 Pro al een der­de ca­me­ra toe­voeg­de, doet Sams­ung dat nu ook. Niet in een top­mo­del, maar in de nieu­we mid­den­klas­ser Sams­ung Ga­laxy A7. Dat 2018-mo­del lijkt he­le­maal niet op het ge­lijk­na­mi­ge mo­del uit 2015.

Aan de voor­kant van het toe­stel zit een on­der­tus­sen vrij nor­ma­le 24-me­ga­pixel sel­fie­ca­me­ra. Aan de ach­ter­zij­de zit­ten ech­ter drie ca­me­ra's. De hoofd­ca­me­ra heeft een 24-me­ga­pixel­sen­sor met au­to­fo­cus en f/1.7-dia­frag­ma. Ver­der zit daar een 5-me­ga­pixel f/2.2-sen­sor die wordt ge­bruikt om in de Li­ve Fo­cus-mo­dus voor bokeh te zor­gen. Tot slot zit aan de ach­ter­zij­de nog een 8-me­ga­pixel, f/2.4-ul­traDe wi­de-lens met 120 gra­den kijk­hoek. Naar ver­wach­ting zit­in Sams­ungs vol­gen­de top­mo­del ook een 3-ca­me­ra op­stel­ling, maar dan in een an­de­re con­fi­gu­ra­tie.

Die drie ca­me­ra's zijn het meest bij­zon­de­re aan de A7 – de ove­ri­ge spe­ci­fi­ca­ties zijn goed, maar niet uit­zon­der­lijk. Je krijgt een 6"-amo­led­scherm met 1080 × 2220 pixels en een oc­ta­co­re 2,2GHz-chips­et ge­com­bi­neerd met 4 of 6 GB werk­ge­heu­gen. Het toe­stel is 159,8 × 76,8 × 7,5 mm groot en weegt 168 gram. De op­slag­ruim­te is ruim be­me­ten met 64 of 128 GB en het toe­stel heeft een 3300mAh-ac­cu. Met een mi­croSD-kaart kan de op­slag­ruim­te wor­den uit­ge­breid. Op­la­den gaat ove­ri­gens nog met mi­croUSB, niet via USB-C. De lo­ca­tie van de vin­ger­af­druks­can­ner is het ver­mel­den waard is: zo­als je op de fo­to ziet, ont­breekt een scan­ner aan de ach­ter­kant. A7 heeft ech­ter geen vin­ger­af­druks­can­ner in het scherm, maar een scan­ner die ver­werkt zit in de rech­ter zij­kant.

Het toe­stel komt in ie­der ge­val in Eu­ro­pa op de markt en zal ver­schij­nen met An­droid Oreo 8.0. Het toe­stel is ver­krijg­baar in blauw, goud en zwart en het mo­del met 4 GB RAM en 64 GB op­slag zal cir­ca 350 eu­ro kos­ten. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.