De kracht van am­bacht

Foodies - - VOORWOORD -

Wor­sten­brood­jes van Baam­brugs big en pom­poen­ri­sot­to met ge­rook­te bo­ter. Kook met de lek­ker­ste am­bach­te­lij­ke pro­duc­ten en proef het vak­man­schap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ma­di­wo­do

De bes­te ge­rech­ten om stress­vrij de week door te ko­men. De pit­ti­ge pom­poen­stamp­pot met ge­hakt, kik­ker­erw­ten­stoof of noe­delsoep met spi­na­zie wor­den so­wie­so een suc­ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wil­lems kook­school

Foodies­kok Willem leert je stap voor stap hoe je een ech­te pa­té maakt. En croû­te, dus smeu­ïg van bin­nen met een lek­ker knap­pe­ri­ge korst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groen­te in de hoofd­rol

Schor­se­neer. De naam al­leen al brengt je te­rug naar groot­moe­ders keu­ken. Met de re­cep­ten van de­ze maand maak je in ei­gen keu­ken de lek­ker­ste ge­rech­ten: klas­siek met pe­ter­se­lie­saus of ge­fri­tuurd met een fram­boos-gra­naat­ap­pel­sa­la­de . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ge­spot

De­sem­brood: na­tuur­lij­ke gis­ten doen het werk. Het eni­ge wat je nog no­dig hebt is een beet­je ge­duld . .

Boek:

Meer dan zelf­ge­maakt. Ka­te Walsh geeft in haar boek 30 tech­nie­ken om zelfs ba­sis­pro­duc­ten zelf te ma­ken. Foodies pikt er drie uit als voor­proe e: bo­ter, in­ge­maak­te kno ook en azijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5x brood­be­leg

Ver­sier­trucs voor je bo­ter­ham. De lek­ker­ste jam, pas­ta en sand­wich­spread voor op bol­le­tjes, crac­kers en bo­ter­ham­men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na­dia’s keu­ken

Na­dia houdt van pit. Voor haar ru­briek ver­za­mel­de ze pit­ti­ge ge­rech­ten van over de he­le we­reld. Van Su­ri­naam­se so­to tot Ita­li­aan­se spa­ghet­ti pic­ca­n­ti. Wat al de­ze re­cep­ten ge­meen heb­ben: er gaan ink wat pe­pers in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Snel­le suc­ces­sen

Haas­ti­ge spoed is zel­den goed. Daar­om de­ze heer­lij­ke ge­rech­ten voor als je net even wat min­der tijd hebt. Snel op ta­fel, ook zon­der te haas­ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All­round oven

Knap­pe­ri­ge korst­jes, ste­vig ge­grild en zacht ge­gaard. De oven kent al­le truc­jes en le­vert ons de lek­ker­ste maal­tij­den. Dus haal al je oven­scha­len te­voor­schijn en schuif ze goed­ge­vuld in de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ge­bak­jes

Liefst eten we ze op een chic bord­je en met een mooi vork­je. Fees­te­lij­ke ge­bak­jes voor een ver­ruk­ke­lij­ke zon­dag­mid­dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

ko­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.