Na­dia’s keu­ken

Mez­ze van Na­dia & Me­rijn Ons nieu­we kook­boek Souq komt 11 april uit! Me­rijn en ik do­ken de foodies­keu­ken in en be­dach­ten nog meer nieu­we re­cep­ten, die ze­ker niet zou­den mis­staan in dit boek over mez­ze: de lek­ker­ste Ara­bi­sche hap­jes.

Foodies - - FOODIES -

De­ze keer do­ken Na­dia én Me­rijn de foodies­keu­ken in. Het the­ma: mez­ze, met re­cep­ten die niet zou­den mis­staan in hun nieuw­ste kook­boek Souq

Na­dia Zerou­a­li ken je van 24Kit­chen, het kook­boek Melk en Da­dels of van de Ara­bi­a­kook­boe­ken en Na­dia en Me­rijns pro­duct­lijn SOUQ. De­ze maand: ko­ken met spe­ce­rij­en­meng­sels.

Sa­ï­da-sty­le hum­mus met ge­ma­ri­neer­de kool­ra­bi

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 40 min. + 1 nacht wacht­tijd Per por­tie: ca. 443 kcal 18 g ei­wit 17 g vet 50 g kool­hy­dra­ten In­gre­di­ën­ten voor 4-6 per­so­nen 175 g ge­droog­de kik­ker­erw­ten ½ tl bak­poe­der 100 ml na­tuur­azijn zout 1 ste­vi­ge kool­ra­bi ¼ teen­tje knof­look 3 el + evt. ex­tra wit­te ta­hin 1 el + evt. ex­tra ci­troen­sap 2 el olijf­olie plat­brood ½ bos­je ver­se munt 1 Week een nacht van te­vo­ren de kik­ker­erw­ten in ruim wa­ter met het bak­poe­der. 2 Giet de vol­gen­de dag de kik­ker­erw­ten af en kook ze ca. 30 mi­nu­ten in ruim wa­ter tot ze zo gaar zijn dat je ze tus­sen duim en wijs­vin­ger kunt plet­ten. 3 Breng in­tus­sen de azijn met 100 ml wa­ter en 1 el zout aan de kook. Neem van het vuur en laat een beet­je af­koe­len. Schil de kool­ra­bi en snijd hem in dun­ne plak­jes. Meng de kool­ra­bi met het azijn­meng­sel en laat af­koe­len. 4 Laat de ge­kook­te kik­ker­erw­ten goed uit­lek­ken en een beet­je af­koe­len. Houd 3 el kik­ker­erw­ten apart. Maal de ove­ri­ge kik­ker­erw­ten in een keu­ken­ma­chi­ne met de knof­look, 3 el ta­hin, het ci­troen­sap, een snuf­je zout en een scheu­tje wa­ter. Laat de ma­chi­ne draai­en en proef tus­sen­door of er meer ta­hin, ci­troen­sap of zout no­dig is. 5 Prak 2⁄ van de ove­ri­ge kik­ker­erw­ten grof. 3 Meng de hum­mus als hij zij­de­zacht en op smaak is met de ge­prak­te kik­ker­erw­ten. Schep in een schaal­tje en maak mooie geu­len in het op­per­vlak. Schenk er de olijf­olie over­heen en be­strooi met de ove­ri­ge kik­ker­erw­ten. 6 Geef het plat­brood, de ge­ma­ri­neer­de kool­ra­bi en wat tak­jes munt er­bij. Dip stuk­jes brood in de hum­mus en eet er een plak­je kool­ra­bi en een blaad­je munt bij. Lek­ker als ont­bijt, lunch of als on­der­deel van een uit­ge­brei­de mez­ze­maal­tijd.

Ra­kakat van moz­za­rel­la met su­cuk en pe­ter­se­lie

★★ ★ Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min. Per por­tie: ca. 502 kcal 19 g ei­wit 38 g vet 21 g kool­hy­dra­ten In­gre­di­ën­ten voor 4-6 per­so­nen olie om te fri­tu­ren + ex­tra

(bijv. zon­ne­bloem­olie) 1 klein bos­je pe­ter­se­lie 250 g moz­za­rel­la 1 su­cuk ( Turk­se knof­look­worst, à 85 g) ½ rol fi­lo­deeg (koel­vers) 1 Leg een scho­ne, voch­ti­ge thee­doek klaar en zet een klein kom­me­tje met wat olie klaar. Was de pe­ter­se­lie, schud hem droog en ver­deel hem in los­se tak­jes. Snijd de moz­za­rel­la in dun­ne reep­jes en laat goed uit­lek­ken. Ver­wij­der het vel van de su­cuk en snijd de worst in dun­ne reep­jes. 3 Neem het fi­lo­deeg uit de ver­pak­king en be­waar het on­der de thee­doek. Haal 1 vel los en snijd verticaal in 2 stuk­ken. Leg 1 stuk snel te­rug on­der de thee­doek. Leg het vel in de leng­te voor je. Leg er een paar tak­jes pe­ter­se­lie op en vouw het vel dub­bel – de tak­jes schij­nen er dan mooi door­heen. Besmeer het vel nu met wat olie. Leg aan de on­der­kant een ‘worst­je’ van reep­jes moz­za­rel­la en su­cuk, vouw de zij­kan­ten naar bin­nen en rol het vel deeg net­jes op. Plak het uit­ein­de vast met wat olie. Her­haal met de ove­ri­ge vel­len en de ove­ri­ge vul­ling. 4 Ver­hit de olie tot 180°C of tot een blok­je brood in ca. 30 se­con­den goud­bruin wordt. Fri­tuur de ra­kakat goud­bruin in de olie. Laat even uit­lek­ken op keu­ken­pa­pier en ser­veer di­rect.

Sa­la­de van kom­kom­mer, bie­ten en mei­raap

★ ★★ Be­rei­dings­tijd: ca. 15 min. Per por­tie: ca. 135 kcal 3 g ei­wit 8 g vet 10 g kool­hy­dra­ten In­gre­di­ën­ten voor 4-6 per­so­nen 2 voor­ge­kook­te ro­de bie­ten

(va­cu­üm ver­pakt) 2 ste­vi­ge mei­ra­pen 3 klei­ne ste­vi­ge kom­kom­mers 1 bos­je pe­ter­se­lie ½ bos­je ver­se munt 2 ci­troe­nen (bi­o­lo­gisch) 3 el fris­groe­ne olijf­olie zout evt. ho­ning, sui­ker of da­del­s­i­roop 1 Pel de bie­ten en snijd ze in klei­ne blok­jes. Schil de mei­ra­pen en snijd ze in klei­ne blok­jes. Was de kom­kom­mer en snijd hem in klei­ne blok­jes. Was de pe­ter­se­lie, schud hem droog en hak fijn. Was de munt, schud hem droog, ris de blaad­jes van de tak­jes en hak fijn. 2 Rasp de schil van 1 ci­troen, hal­veer de ci­troen en pers hem uit. Snijd de an­de­re ci­troen met schil en al in klei­ne stuk­jes. 3 Meng de biet, de mei­raap, de kom­kom­mer, de pe­ter­se­lie, de munt, de stuk­jes ci­troen, de ci­troen­schil en de olijf­olie en breng op smaak met zout en het ci­troen­sap. Te zuur? Voeg even­tu­eel wat sui­ker, ho­ning of da­del­s­i­roop toe.

Sa­ï­da-sty­le hum­mus met ge­ma­ri­neer­de kool­ra­bi

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.