zelf ma­ken: gana­che

Foodies - - FOODNOTES -

Tru els, cho­co­la­de­taart, ijs... Wat zou­den ze zijn zon­der gana­che? De god­de­lij­ke cho­co­la­de­vul­ling zou rond 1850 zijn be­dacht en wordt sinds­dien ge­bruikt voor al­ler­lei doel­ein­den. Van­we­ge het gro­te deel slag­room kun je kou­de gana­che zelfs luch­tig klop­pen en ge­brui­ken voor mooie fros­tings op ge­bak. Gana­che is het school­voor­beeld van lek­ker en ge­mak­ke­lijk, want uit­ein­de­lijk is het niets meer dan in slag­room ge­smol­ten cho­co­la­de. Met li­keur, een scheu­tje ster­ke ko e of een ex­tract van va­nil­le of aman­del geef je de gana­che een bij­zon­de­re smaak mee. Ver­hit in een pan 200 ml slag­room tot het kook­punt. Hak on­der­tus­sen 200 g pu­re cho­co­la­de jn en doe in een kom. Giet de he­te slag­room over de ge­hak­te cho­co­la­de en laat en­ke­le mi­nu­ten staan. Roer het ge­heel met een gar­de goed door el­kaar. Ge­bruik de war­me gana­che als gla­zuur over taar­ten of giet hem in een blind ge­bak­ken zand­bo­dem voor een cho­co­la­de-gana­che­taart. Wil je tru els ma­ken, laat de gana­che dan he­le­maal koud wor­den in de koel­kast. Hier­na kun je er bol­le­tjes van ma­ken. Rol ze even door de ca­cao en klaar ben je! Stump­to­wn Cof­fee Kof­fie uit de tap? Bij Roas­ters

in de VS kun je het drin­ken en ze noe­men het ni­tro cof­fee. Het is een cold brew kof­fie waar­aan stik­stof is toe­ge­voegd. Door het ro­mi­ge schuim­laag­je lijkt het bij­na als­of je een glas don­ker bier drinkt, maar het is toch echt kof­fie. Door de stik­stof krijgt de cold brew een ro­mi­ge tex­tuur. Nieuws­gie­rig ge­wor­den? Kof­fie­fa­na­ten kun­nen ook thuis aan de slag. Schenk cold brew kof­fie in een si­fon met stik­stof­pa­troon, spuit de kof­fie in een glas en klaar is je ni­tro cof­fee. De herfst is in aan­tocht: het bes­te ex­cuus – als je dat al no­war­me cho­co­la­de­melk. dig had – voor een Die maak je na­tuur­lijk met goe­de cho­co­la­de. De sin­gle ori­gin cho­co­la­de met 76% ca­cao van Dick Tay­lor is op de re­dac­tie fa­vo­riet. De ca­cao­bo­nen ko­men van één plan­ta­ge in Ecu­a­dor. Wan­neer je de klei­ne stuk­jes cho­co­la­de mengt met war­me melk krijg je een flu­weel­ach­ti­ge cho­co­la­de­melk met die­pe ca­ca­os­maak en to­nen van ge­roos­ter­de no­ten en fruit. Een ver­pak­king van 227g kost 18 eu­ro. the­high­fi­ve­com­pa­ny.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.