Pas­ta fres­ca

Foodies - - FOODIES -

“Eve­ry­thing you see I owe to pas­ta", al­dus lm­ster Sop­hia Lo­ren. Met bloem, ei­e­ren en on­ze tips kom je een heel eind

Voor het kne­den van pastadeeg heb je spier­bal­len no­dig. Voeg niet te snel wa­ter toe om het deeg soe­pe­ler te ma­ken; na ca. 10 mi­nu­ten kne­den ver­an­dert het krui­me­li­ge ei-bloem­meng­sel in een elas­ti­sche deeg­bol.

Rol het deeg op een met bloem be­sto­ven werk­blad of met de pas­tama­chi­ne uit tot dun­ne vel­len. Ga je daar­na pas­ta snij­den, bij­voor­beeld voor pap­par­del­le of ta­gli­a­tel­le, laat de uit­ge­rol­de pasta­vel­len dan eerst even dro­gen zo­dat de slier­ten straks niet aan el­kaar blij­ven plak­ken.

Voor el­ke 100 g pas­ta heb je 1 l wa­ter met 1 tl zout no­dig om in te ko­ken. Ver­se pas­ta kook je al den­te in ca. 1 mi­nuut. Heb je de pas­ta even ge­droogd, dan duurt het ko­ken tus­sen de 3 en 5 mi­nu­ten. Proef tus­sen­door of de pas­ta al gaar is.

Ver­se pas­ta maak je van bloem en ei­e­ren. Ge­bruik voor el­ke 100 g bloem 1 ei. Een deeg van 2 ei­e­ren en 200 g bloem is ge­noeg voor 3 per­so­nen. Je kunt ge­wo­ne bloem ge­brui­ken, of � ver­van­gen door du­rum (har­de tar­we).

Laat het deeg voor het uit­rol­len mi­ni­maal 30 mi­nu­ten ver­pakt in ver­s­houd­fo­lie rus­ten. Door de kor­te pau­ze ont­span­nen de glu­ten en is het deeg mak­ke­lij­ker uit te rol­len. Na ge­da­ne ar­beid ook voor jou het ide­a­le mo­ment voor een chi­an­ti.

Droog de slier­ten kort en rol ze met wat bloem op tot nest­jes zo­dat ze straks mak­ke­lijk in de pan pas­sen. Wil je de pas­ta be­wa­ren, laat de nest­jes dan aan de lucht he­le­maal dro­gen en doe ze daar­na pas in een trom­mel. De pas­ta blijft zo en­ke­le we­ken houd­baar.

La pas­ta non as­pet­ta! Of­te­wel: de pas­ta wacht niet. Zorg dat je eerst je saus en bij­ge­rech­ten klaar hebt en de pas­ta niet eer­der dan ge­lijk­tij­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.