Inspi­ra­tie: zo cre­ëer je een nieu­we keu­ken!

Is jouw keu­ken toe aan een nieu­we look? Kijk je al ja­ren te­gen de­zelf­de te­gel­tjes aan? En ben je die saaie glas­plaat ach­ter je for­nuis nu toch echt wel zat? Geef je keu­ken een nieu­we uit­stra­ling met je ei­gen tren­dy fo­to in full co­lour als ach­ter­wand.

Foodies - - ITALIAANSE KLASSIEKERS -

lver­schi de Naast nvan for­ma­te len­de 0cm, 100x15 mtot 20x20c ver­uit vier kie­zen kun je ook be­ves­tig in­gen. de­wand rd schil­len ui­te­raa and kan ach­terw De een be­dig op een­vou ook ge­kit (te­gel)wand staan­de . wor­den

Cu­li keu­ken

Het ma­te­ri­aal van de spat­scher­men, alu- di­bond, is een sand­wich­plaat die aan bei­de zij­den met een dun­ne laag alu­mi­ni­um is af­ge­werkt. Het ma­te­ri­aal kan te­gen een stoot­je, maar ook de kleu­ren zijn duur­zaam. Met de keu­ken­ach­ter­wand van alu- di­bond be­scherm je de wand te­gen vets­pet­ters en op­spat­tend wa­ter. Jouw fo­to wordt di­rect op het mat­te ma­te­ri­aal ge­drukt. Hier­door ko­men de kleu­ren op een bij­zon­der bril­jan­te ma­nier door, maar heb je geen last van sto­ren­de weer­spie­ge­lin­gen of re ec­tie.

Mo­dern mar­mer

Om je keu­ken een fris­se look te ge­ven hoef je hem echt niet com­pleet te ver­bou­wen. Een paar kleur­rij­ke ac­ces­soi­res hier en daar en een fris spat­scherm is al vol­doen­de om jouw keu­ken om te to­ve­ren tot een mo­dern pa­leis. Stal je mooi­ste kook­boe­ken uit en wees niet bang om uit de band te sprin­gen met een te gek­ke print. Ga voor fris­se len­te­kleu­ren zo­als groen, geel en li­la die pas­sen bij mar­mer, pluk wat ver­se veld­bloe­men en voilà!

Ga voor een mooie struc­tuur zo­als mar­mer of ter­raz­zo, een in­gre­di­ënt, een por­tret in zwart-wit of een prach­tig land­schap: als fo­to op alu­mi­ni­um komt je werk al­tijd tot z’n (aan)recht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.