Plaatjes van pad­den­stoe­len

Foodies - - FOODNOTES -

Eryn­gii

Eryn­gii draagt du­re na­men als King Trum­pet en Ko­nings­oes­ter­zwam. De naam ‘duin­voetje’ is on­ze per­soon­lij­ke fa­vo­riet. Hij komt oor­spron­ke­lijk uit Zuid-Ko­rea, maar wordt in­mid­dels op veel plek­ken ge­kweekt. Een ste­vi­ge pad­den­stoel die goed com­bi­neert met wild.

Gou­den Eno­ki

De­ze goud­kleu­ri­ge bun­del­tjes pad­den­stoe­len groei­en in Chi­ne­se bo­men of vlak­bij de sneeuw­grens in de ber­gen. De ge­kweek­te soort is wit van kleur. Gol­den Eno­ki wordt ook wel gou­den flu­weel­poot­je ge­noemd. Hij is taai en knap­pe­rig met een frui­ti­ge en licht pi­kan­te smaak.

hed­ge­hogs

In En­ge­land wordt hij hed­ge­hock (egel­tje) ge­noemd, in Frank­rijk pied de mou­t­on (scha­pen­poot­je). De eer­ste naam krijgt hij van­we­ge de ste­kel­tjes on­der de hoed, de twee­de door­dat de hoed wat weg heeft van een hoef­je. In Ne­der­land komt hij he­laas steeds min­der voor.

Ge­le oes­ter­zwam

Een tro­pisch knal­kleur­tje en qua smaak licht, sap­pig en een beet­je zoet. De tex­tuur is ste­vig en ge­schikt voor bij­voor­beeld wok­ge­rech­ten. De Ge­le Oes­ter­zwam wordt in Ne­der­land op zak­ken met stro en wa­ter ge­kweekt.

Shi­me­ji

Laat je niet mis­lei­den door de bit­te­re smaak wan­neer je de­ze beu­ken­zwam rauw eet. Hij wordt licht knap­pe­rig met een noot­ach­ti­ge smaak zo­dra je hem roer­bakt. De pad­den­stoel wordt in Ne­der­land in don­ke­re ruim­tes ge­teeld en groeit als een bun­del.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.