Dron­ken mon­key­bread

Foodies - - OP HET MENU -

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 40 min. + wacht­tijd Per stuk: ca. 583 kcal 12 g ei­wit 22 g vet 77 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 12 stuk­ken

275 ml half­vol­le melk 2 el bour­bon of whis­ky 2 zak­jes gist à7g 700 g bloem sterk, bijv. voor wit­brood 1 tl zout 50 g sui­ker 50 g bo­ter ge­smol­ten 2 gro­te ei­e­ren ge­klutst ver­s­houd­fo­lie

Voor de coa­ting

125 g bo­ter 1 el ka­neel­poe­der 250 g sui­ker 150 g wal­no­ten in stuk­jes 50 ml ahorn­si­roop 50 g licht­brui­ne bas­terd­sui­ker 75 ml bour­bon of whis­ky 1 Ver­hit de melk met de bour­bon tot lauw­warm. Strooi de gist er­in, laat schui­men en laat ca. 10 mi­nu­ten staan. 2 Meng de bloem, het zout en de sui­ker in een gro­te kom. Klop de bo­ter en de gist­melk door el­kaar. Klop ver­vol­gens de ei­e­ren door het bo­ter-melk­meng­sel. Meng het melk­meng­sel met het bloem­meng­sel en kneed in ca. 10 mi­nu­ten met de hand of met de deeg­ha­ken van een keu­ken­ma­chi­ne tot een glad deeg. Leg het deeg in een kom, be­dek met ver­s­houd­fo­lie en laat op een war­me plek rij­zen tot het deeg in vo­lu­me ver­dub­beld is. 3 Smelt voor de coa­ting de bo­ter. Ge­bruik wat van de bo­ter om een tul­band­vorm (2 l in­houd) in te vet­ten. Meng het ka­neel­poe­der met de sui­ker. Ge­bruik wat van de ka­neel­sui­ker om de tul­band­vorm mee te be­strooi­en. Strooi wat van de wal­no­ten in de vorm. 4 Ver­deel het deeg in ca. 50 bal­le­tjes. Wen­tel de bal­le­tjes een voor een eerst in de ge­smol­ten bo­ter en ver­vol­gens in de ka­neel­sui­ker. Ver­deel de bal­le­tjes in een laag over de bo­dem van de tul­band­vorm. Be­strooi met wat wal­no­ten. Her­haal de­ze stap tot de deeg­bal­le­tjes op zijn. Be­dek de vorm met een thee­doek en laat 45-60 mi­nu­ten rij­zen op ka­mer­tem­pe­ra­tuur. 5 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 180°C / he­te­lucht: 160°C). Be­waar 3 el van de ge­smol­ten bo­ter in de pan. Bak het deeg, wan­neer het mooi ge­re­zen is, in ca. 35 mi­nu­ten goud­bruin. Neem uit de oven. Laat ca. 10 mi­nu­ten af­koe­len in de vorm. Keer de vorm om op een ser­veer­schaal. Geef even­tu­eel een flin­ke tik op de vorm zo­dat het brood er­van los­komt, maar laat de vorm nog zit­ten ter­wijl het brood af­koelt. 6 Neem de tul­band­vorm van het brood. Meng de ahorn­si­roop met de bas­terd­sui­ker, de bour­bon en de 3 el ge­smol­ten bo­ter in de pan. Kook tot een stro­pe­rig meng­sel. Be­spren­kel het brood voor het ser­ve­ren met de bour­bon­si­roop. Nie­mand weet pre­cies waar de naam van de­ze Ame­ri­kaan­se ja­ren 50 klas­sie­ker van­daan komt. De meest voor de hand lig­gen­de ver­kla­ring heeft te ma­ken met de ‘re­bel­se’ ma­nier waar­op je het brood eet: je scheurt er stuk­ken van af.

Emil: “Zijn je ba­na­nen niet over­rijp ge­noeg? Leg ze 1 nacht in de diep­vries en haal ze er 1 uur voor je be­gint met bak­ken weer uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.