Gnu­di met spi­na­zie-peco­ri­no­saus

Foodies - - BOEK -

Ni­gel: “De moed zakt me in de schoe­nen als ik een re­cept zie met een be­rei­dings­tijd van twee da­gen, maar dit is een uit­zon­de­ring. We heb­ben het nu over mi­nu­ten in plaats van uren werk. Mijn re­cept voor gnu­di is ge­ba­seerd op dat van die fan­tas­ti­sche April Bloom­field, wier ei­gen ver­sie een vast item is, en zeer ge­waar­deerd wordt op haar me­nu van de Spot­ted Pig in New York. Mijn ver­sie be­vat iets meer par­me­zaan in ver­hou­ding tot ri­cot­ta dan de norm is, en door mijn on­ge­duld krij­gen ze slechts vier­en­twin­tig uur rust in de koel­kast. April laat die van haar min­stens zes­en­der­tig uur rus­ten (en als het gaat om een vol­maakt re­sul­taat, heeft ze ze­ker ge­lijk).”

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

250 g ri­cot­ta een snuf noot­mus­kaat 40 g par­me­zaan 250 g of meer sem­o­li­na­bloem

Voor de saus

150 g spi­na­zie 350 ml slag­room 100 g peco­ri­no ro­ma­no ge­raspt een hand­vol dop­erw­ten­scheu­ten 1 Doe de ri­cot­ta in een kom. Rasp er een beet­je noot­mus­kaat over­heen en voeg een snuf­je zout toe. Rasp de par­me­zaan fijn en roer hem rus­tig door de in­houd van de kom. Zet een bak­plaat klaar en be­stuif hem met een dik­ke laag sem­o­li­na. 2 Schep met een thee­le­pel een flin­ke por­tie gnu­di­meng­sel op en rol er tus­sen de hand­pal­men een klein bal­le­tje van. (Be­stuif uw han­den met sem­o­li­na, dat helpt.) U kunt ron­de gnu­di ma­ken, maar ik maak ze lie­ver enigs­zins ovaal van vorm. Laat de gnu­di op de met sem­o­li­na be­sto­ven bak­plaat val­len en rol hem heen en weer tot hij met een laag­je sem­o­li­na is be­dekt. Maak op de­ze ma­nier bal­le­tjes van al het meng­sel. Het zal grof­weg twin­tig klei­ne gnu­di op­le­ve­ren. 3 Schud de bak­plaat zo­dat de gnu­di met de over­ge­ble­ven sem­o­li­na wor­den be­dekt en zet de bak­plaat in de koel­kast. Laat u niet ver­lei­den hem af te dek­ken. Laat hem een nacht staan. 4 Was voor de saus de spi­na­zie goed en laat hem in een gro­te pan met een dek­sel wat zach­ter wor­den, laat de bla­de­ren zo’n twee mi­nu­ten in hun ei­gen stoom ga­ren en schep ze een of twee keer om. Schep de spi­na­zie als hij hel­der­groen en ge­slon­ken is uit de pan, knijp hem zo goed mo­ge­lijk uit en hak hem vrij fijn. 5 Breng een pan wa­ter aan de kook met een rui­me hoe­veel­heid zout, zo­veel als u voor pas­ta zou toe­voe­gen. Laat steeds heel rus­tig een paar gnu­di in het ko­ken­de wa­ter val­len. Ze zijn gaar als ze naar het op­per­vlak ko­men drij­ven. Dit duurt mee­stal drie tot vijf mi­nu­ten. Schep de gnu­di met een schuim­spaan uit de pan. 6 Breng on­der­tus­sen in een an­de­re pan de room te­gen de kook aan, roer de ge­hak­te spi­na­zie en de ge­rasp­te peco­ri­no er­door, schep de saus over de gnu­di en dien ze op, be­strooid met wat dop­erw­ten­scheu­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.