Le­zers­vra­gen

Da­ge­lijks de­len le­zers hun er­va­rin­gen met on­ze re­dac­tie. Dit wa­ren af­ge­lo­pen maand de op­val­lend­ste in­zen­din­gen.

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

iCre­a­te-le­zers luch­ten hun hart en stel­len vra­gen over Ap­ple en ons blad.

Ik typ me een breuk

Bes­te re­dac­tie, in het ma­ken van tek­sten heb ik de be­hoef­te om breu­ken te ver­wer­ken. Neem bij­voor­beeld 7 3/4, ik be­doel dus 7 drie­kwart. Weet u een ma­nier om 3/4 en ge­lijk­soor­ti­ge breu­ken zo te ty­pen, dat de breuk de ruim­te van 1 let­ter in­neemt en niet van 3 te­kens? Het zou mooi zijn als u een op­los­sing heeft. Bij voor­baat dank voor de te ne­men moei­te. Met vrien­de­lij­ke groe­ten, uw iCre­a­te-le­zer, Bal­der Bui­ning De sim­pel­ste op­tie: op­zoe­ken op het in­ter­net en dan ge­woon co­py­pas­ten! Maar even zon­der gek­heid. Druk, bij­voor­beeld in No­ti­ties, op Ctrl+Cmd+spa­tie. Je opent hier­mee het te­kens-me­nu. Typ in het zoek­me­nu bo­ven­in ‘Fra’ (van frac­tu­res, of­wel breu­ken) en er ver­schij­nen een hoop breu­ken. Je kunt op de breu­ken klik­ken of ze in je tekst sle­pen. Via het uit­ge­brei­de me­nu kun je ze toe­voe­gen aan je fa­vo­rie­ten, dan zijn ze via dit me­nu in het ver­volg nog snel­ler op te zoe­ken.

Wat je ver­vol­gens ook nog zou kun­nen doen, is snel­toet­sen ma­ken voor de breu­ken die je op bo­ven­staan­de ma­nier ge­von­den hebt. Dit doe je via ‘In­stel­lin­gen>Toet­sen­bord>Tekst’. Hier kun je aan­ge­ven dat 1/2 au­to­ma­tisch moet ver­an­de­ren in ½.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.