Slim­me iKeA-lamp straks te be­die­nen met Wo­ning-app

Bij de­ze lamp zit geen schroef­je los.

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 5 -

H et Zweed­se woon­wa­ren­huis IKEA heeft al een tijd­je slim­me lam­pen in het as­sor­ti­ment: Tråd­fri. Die lam­pen wor­den bin­nen­kort nog een stuk­je slim­mer, want dan wer­ken ze ook sa­men met Ap­ple’s Ho­meKit. Nu moet je voor het be­die­nen van de ver­lich­ting van­af je iPho­ne of iPad nog de Tråd­fri-app down­lo­a­den.

Waar­schijn­lijk de­ze zo­mer nog volgt er een up­da­te voor de lam­pen. Je kunt ze dan in- en uit­scha­ke­len van­uit Ap­ple’s Ho­meKit-app Wo­ning of via Si­ri. De Tråd­fri-lamp wordt ver­kocht in een set be­staan­de uit een ver­bin­dings­hub, een af­stands­be­die­ning en twee led-lam­pen. De prijs is € 84,95. Voor een tien­tje min­der heb je een ver­ge­lijk­baar Phi­lips Hue-start­pak­ket. Let op: dat is niet de va­ri­ant waar­bij je ein­de­loos met kleur kunt spe­len, die is aan­zien­lijk duur­der.

Ho­meKit in stroom­ver­snel­ling

Ho­meKit werd in 2014 ge­pre­sen­teerd, maar de eer­ste twee jaar was het op­val­lend rus­tig rond­om het plat­form. Maar de laat­ste tijd be­gint daar dui­de­lijk ver­an­de­ring in te ko­men. Het po­pu­lai­re Phi­lips Hue on­der­steunt Ho­meKit in­mid­dels en bij on­ze oos­ter­bu­ren zijn er zelfs al com­ple­te nieuw­bouw­hui­zen met Ho­meKit-in­te­gra­tie. Ook nieuw is dat Bel­kin een brid­ge uit­brengt die al­le be­staan­de WeMo-ap­pa­ra­ten be­schik­baar maakt in de Wo­ning-app en be­dien­baar maakt met Si­ri. Ho­meKit zou nog eens een vlucht kun­nen ne­men als de Ho­mePods straks mas­saal on­ze huis­ka­mers be­vol­ken – daar­over meer op pa­gi­na 32.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.