Niet-Ap­ple-pro­gram­ma in­stal­le­ren op de Mac

iCreate (Netherlands) - - LEZERSVRAGEN -

Goe­de­mid­dag, ik wil bui­ten de Mac App Sto­re om een pro­gram­ma down­lo­a­den en in­stal­le­ren. Nu kan ik dat niet in­stal­le­ren om­dat de be­vei­li­ging op mijn Mac zo is in­ge­steld dat ik al­leen maar apps uit de App Sto­re kan down­lo­a­den. Ik heb bij Sys­teem­voor­keu­ren ge­ke­ken, maar krijg bij on­der­deel ‘Be­vei­li­ging’ in het tab­blad Al­ge­meen het bol­le­tje voor de App Sto­re niet weg. Wat kan ik doen om niet-App Sto­re-pro­gram­ma’s toch te in­stal­le­ren die ge­schikt zijn voor de Mac? Het klopt, de­ze op­tie staat stan­daard uit­ge­grijsd. Je bent er bij­na, maar hebt waar­schijn­lijk een de­tail over het hoofd ge­zien. In het­zelf­de tab­blad, links­on­der in de hoek, staat een hang­slot­je. Om de in­stel­lin­gen te wij­zi­gen, moet dit eerst ont­gren­deld wor­den. Tik er­op en voer het wacht­woord in dat je ook ge­bruikt om de Mac te ont­gren­de­len. Daar­na krijg je pas de mo­ge­lijk­heid om de twee­de op­tie aan te vin­ken: ‘App Sto­re en ont­wik­ke­laars waar­van de iden­ti­teit be­kend is’. Een an­de­re op­tie is om op een down­load te Ctrl­klik­ken en dan op ‘Open’ te klik­ken: je kunt dan spe­ci ek voor dit pro­gram­ma aan­ge­ven dat het als­nog ge­o­pend moet wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.