An­no­teer een fo­to di­rect in Be­rich­ten

iCreate (Netherlands) - - TIPS - Lau­ra G ro o ta ar ts

Dat je fo­to’s kunt voor­zien van tek­sten, pij­len en an­de­re ver­hel­de­ren­de ele­men­ten weet je waar­schijn­lijk al wel. Wat mis­schien nieuw voor je is, is dat de­ze mo­ge­lijk­heid ook be­staat bui­ten de Fo­to’sapp om. Bij­voor­beeld in de app Be­rich­ten, waar je een fo­to di­rect kunt be­wer­ken. Voeg de fo­to toe zo­als je ge­wend bent en tik er­op voor­dat je hem ver­stuurt. Je fo­to ver­schijnt nu groot in beeld: klik links­on­der op ‘Mar­ke­rin­gen’ en maak je an­no­ta­ties. Tik op ‘Be­waar’ en ‘Ge­reed’ en ver­stuur daar­na je kiek­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.