Apps en ga­mes

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Je hebt in de App Sto­re apps én ga­mes staan. Ga­mes zijn na­tuur­lijk ook ge­woon apps, maar de ga­me-po­pu­la­tie is zo gi­gan­tisch in aan­tal en in po­pu­la­ri­teit dat een ei­gen toe­ge­wijd plek­je in de App Sto­re ab­so­luut ge­recht­vaar­digd is. Daar­om zijn apps en ga­mes in de nieu­we App Sto­re uit el­kaar ge­trok­ken. Met het tab­blad Ga­mes be­land je voort­aan in de speel­tuin van de App Sto­re. Ge­bruik je je iPho­ne of iPad voor­al voor het se­ri­eu­ze­re werk, dan tik je op het naast­ge­le­gen tab­blad: Apps.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.