Be­oor­de­lin­gen

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Gaat het om res­tau­rants dan schro­men we niet om on­li­ne on­ze me­ning te spui­en. Maar bij apps? Ap­ple pro­beert dit nu aan te moe­di­gen door een dui­de­lij­ke­re weer­ga­ve van de re­views. Eer­der was er ook al in­ter­ac­tie mo­ge­lijk met ont­wik­ke­laars: zij kun­nen re­a­ge­ren op je kri­tiek. Die re­ac­ties wor­den be­ter zicht­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.