Daar zit mu­ziek in!

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Ap­ple Mu­sic wordt een so­ci­aal ge­beu­ren. Stel je pro el op en deel je mu­zieks­maak met vrien­den. En na­tuur­lijk kun je ook zien waar de men­sen die jij volgt op dit mo­ment naar luis­te­ren en wat ze leuk vin­den. Wat?! Niet ie­der­een hoeft te we­ten hoe ei­gen­zin­nig je mu­zieks­maak is? Geen pa­niek: je kunt je guil­ty plea­su­res af­scher­men. Wil je juist on­ge­gê­neerd mee­blè­ren met Jo­le­ne of (fo­ne­tisch) met hys­te­ri­sche J-pop? Dan is het goed om te we­ten dat AirPlay 2 zijn op­wach­ting maakt met iOS 11: heb je over­al in huis spea­kers staan die AirPlay 2 on­der­steu­nen, dan kun je ál­les los van el­kaar of juist ge­com­bi­neerd be­die­nen van­af je iOS-toe­stel. Zelfs als het om ver­schil­len­de mer­ken gaat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.