In de wol­ken met iMes­sa­ge

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Met de in­tro­duc­tie van iOS 10 vo­rig jaar ver­an­der­de iMes­sa­ge in een ker­mis. Je kunt je be­rich­ten op­fleu­ren met stic­kers en zelfs mi­ni­ga­mes spe­len in een chat – als je al die toe­ters en bel­len ten­min­ste weet te vin­den. Dat is nu een stuk ge­mak­ke­lij­ker – je gaat er met één tik naar­toe. Ap­ple heeft bo­ven­dien het aan­tal ef­fec­ten waar­mee je een be­richt kunt ver­stu­ren uit­ge­breid. De zin­nig­ste aan­pas­sing is iCloud- syn­chro­ni­sa­tie van je be­rich­ten. Je be­rich­ten wor­den hier­mee op al je ap­pa­ra­ten net­jes bij­ge­werkt. Ver­wij­der je een be­richt­je op je iPho­ne, dan is het ook echt over­al weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.