Vraag het aan Si­ri

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Na­tuur­lijk ken je Si­ri. Maar kent Si­ri jou? In iOS 11 wel: dank­zij kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie leert de per­soon­lij­ke as­sis­tent je be­ter te be­grij­pen. Hij geeft je over­al in het sys­teem sug­ges­ties die pas­sen bij jouw per­soon. Bij­voor­beeld als je iets op­zoekt in Sa­fa­ri over je fa­vo­rie­te on­der­werp, dan zoekt hij met je mee. Of als je vraagt om een jn mu­ziek­je, dan snapt hij ook wat hij moet af­spe­len. En ben je niet zo goed bij stem? Je kunt voort­aan ook je vra­gen en op­drach­ten in­ty­pen. Hoef je Si­ri niet meer op lui­de toon te com­man­de­ren in het open­baar!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.