Over­stap­pen

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Het blijft al­tijd span­nend, zo’n nieu­we iPho­ne. Dank­zij iOS 11 wordt over­stap­pen straks weer iets ge­mak­ke­lij­ker door de func­tie Au­to­ma­tisch in­stel­len. Je houdt je ou­de iPho­ne (of zelfs iPad of Mac!) en de nieu­we bij el­kaar in de buurt en de ge­ge­vens en di­ver­se in­stel­lin­gen wor­den au­to­ma­tisch over­ge­no­men. Kort­om, laat de iPho­ne 8 maar ko­men!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.