On­ze WWDC - hoog­te­pun­ten

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Sven La m e rs

Mijn top­punt van de WWDC was de nieu­we iPad Pro die dank­zij iOS 11 steeds meer op een ‘ech­te’ com­pu­ter gaat lij­ken. En ik ben heel be­nieuwd naar dat nieu­we 120 Hz-scherm. Sla de pa­gi­na maar eens om.

Lau­ra G ro o ta ar ts

Voor het eerst sinds de Ap­ple Watch (in 2014!) is er een com­pleet nieuw pro­duct, Ho­mePod. Een mu­zi­ka­le praat­paal: we moe­ten nog wel ge­duld heb­ben voor de­ze Si­ri­spea­ker, maar op pa­gi­na 32 blik­ken we al­vast voor­uit.

Ter­ry Sto­ker

Wat een WWDC! Ein­de­lijk is de iMac weer een goe­de op­tie als je op zoek bent naar een nieu­we Mac, die up­da­te was brood­no­dig. je leest hier­over op pa­gi­na 30. Mag de Mac mi­ni nu ook nog wat lief­de krij­gen, Ap­ple?

Daan Jeu­ken

Het fij­ne aan macOS is dat de be­gin­ner er snel mee uit de voe­ten kan, maar er voor de ge­vor­der­de ex­tra truc­jes zijn. iOS 11 gaat met de nieu­we functies op de­ze pa­gi­na’s ook die kant op. Ni­ce!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.