Sa­fa­ri: nog meer lees­ple­zier en pri­va­cy

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

De bes­te Mac-brow­ser wordt nog be­ter, dank­zij nieu­we pri­va­cy-functies en nauw­keu­ri­ge in­stel­lings­mo­ge­lijk­he­den per web­si­te.

Trac­king-pre­ven­tie

Wie kent het niet: je koopt op in­ter­net een was­ma­chi­ne en in die we­ken daar­na laat el­ke web­si­te een ad­ver­ten­tie voor was­ma­chi­nes zien. En dat is niet al­leen ver­ve­lend als je de was­ma­chi­ne al hebt ge­kocht, het geeft je ook het ge­voel over­al ach­ter­volgd te wor­den. Sa­fa­ri her­kent nu met een zelfle­rend sys­teem wan­neer web­si­tes je vol­gen. De brow­ser ver­wij­dert de ge­ge­vens die de web­si­tes ach­ter­la­ten, zo­dat de­ze niet op an­de­re web­si­tes wor­den ge­bruikt. Ein­de­lijk on­ge­stoord brow­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.