De iMac Pro

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Een nog gro­te­re ver­ras­sing tij­dens de WWDC was de nieu­we iMac Pro – een nog veel krach­ti­ge­re ver­sie van de iMac, in een chi­que spa­ce­grij­ze kleur. Dit moet je er­over we­ten.

Snel is niet snel ge­noeg

Het nieu­we mo­del on­der­steunt In­tel Xe­on-pro­ces­sors tot en met 18 co­res. Om al het gra sche werk op het 27-inch 5K-scherm met een mil­jard kleu­ren aan te stu­ren, zit er een Ra­de­on Ve­ga­kaart in. De­ze GPU is de nieuw­ste ge­ne­ra­tie van AMD en heeft tot 16 GB gra sch werk­ge­heu­gen.

Waan­zin­ni­ge specs

Wil je ink wat werk­ge­heu­gen dan is de on­der­steu­ning tot 128 GB ECC ge­heu­gen meer dan ge­noeg. Voor op­slag kan er een SSD tot 4 TB wor­den be­steld. De­ze werkt met een snel­heid van 3 GB/s. Aan de ach­ter­kant van het ap­pa­raat zijn er vier usb-c-aan­slui­tin­gen voor Thun­der­bolt 3 te vin­den. De ether­net­poort on­der­steunt tot aan 10 Gb ether­net. Wil je zon­der draad wer­ken dan heeft de iMac Pro 802.11ac wi en Blue­tooth 4.2. Voor al die kracht in zo’n com­pac­te ma­chi­ne is een nieuw ven­ti­la­tie­sys­teem ont­wor­pen dat de iMac koel én stil houdt.

Pas in de­cem­ber

Het gro­te na­deel? We moe­ten nog even ge­duld heb­ben. Tot de­cem­ber, want dan pas komt de Pro uit. De prijs be­gint bij 5000 dol­lar. Dan krijg je een iMac Pro met 5K-scherm, met daar­in een Xe­on-pro­ces­sor met acht co­res, 32 GB werk­ge­heu­gen en 1 TB op­slag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.