tvOS 11: een nog klei­ne­re up­da­te

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

De nieu­we functies van tvOS zijn op één hand te tel­len. Ten eer­ste: er komt on­der­steu­ning voor de vi­deo­dienst Ama­zon Pri­me Vi­deo (ook be­schik­baar in Nederland ove­ri­gens). Ten twee­de: als je meer­de­re Ap­ple TV’s hebt, kun je je ho­me­screen nu la­ten syn­chro­ni­se­ren via iCloud. Ten der­de kun je er­voor kie­zen om het don­ke­re the­ma au­to­ma­tisch te la­ten ac­ti­ve­ren zo­dra de zon on­der­gaat. Ten vier­de biedt tvOS 11 on­der­steu­ning voor AirPlay 2, waar­over je op pa­gi­na 20 meer leest. En ten slot­te heb­ben ont­wik­ke­laars meer vrij­he­den om­dat de on- de­mand in­houd van apps nu 4 GB groot mag zijn in plaats van eerst 200 MB. Zo­als ge­zegd, het is geen gro­te up­da­te, maar de nieu­we functies zijn ze­ker leuk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.