Rech­ter moe van rechts­zaak

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

Rech­ter Lu­cy Koh is klaar met de pla­gi­aats­rechts­zaak tus­sen Sams­ung en Ap­ple. Al die hoor­zit­tin­gen hel­pen het pro­ces al­leen maar van de wal in de grep­pel. Het lief­ste wil ze hier niet mee be­zig blij­ven tot haar pen­si­oen, geeft ze aan. Wij zijn het on­der­hand ook wel zat ... wild­wa­ter­baan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.