Up­da­te je AirPorts en Ti­me Cap­su­les

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie - Sven La­mers

In ok­to­ber pu­bli­ceer­den Bel­gi­sche be­vei­li­gings­on­der­zoe­kers een lek in de meest ge­bruik­te en vei­lig­ste ver­sleu­te­ling van on­ze wi -net­wer­ken, WPA2. Heel kort door de bocht houdt dat het vol­gen­de in: hac­kers kun­nen je in­ter­net­ver­keer a ui­s­te­ren als ze bij jou in de buurt zijn en een ko­pie van je wi -net­werk ma­ken als jij ver­vol­gens ver­bin­ding maakt met dat net­werk. De kans dat dat daad­wer­ke­lijk ge­beurt, is klein – maar het ís mo­ge­lijk. In iOS 11.1 is het lek al ge­dicht, het­zelf­de geldt voor macOS 10.13.1. Hier­mee ben jij in fei­te al be­schermd, maar blijf ook let­ten op even­tu­e­le up­da­tes voor je AirPorts en Ti­me Cap­su­les. Pas met de­ze up­da­tes zijn na­me­lijk al­le ap­pa­ra­ten in je net­werk vei­lig, bij­voor­beeld ook een ou­de iPad mi­ni of iPod touch die niet meer ge­üp­da­tet kun­nen wor­den. Je in­stal­leert de up­da­tes via het AirPort-con gu­ra­tie­pro­gram­ma: staat daar een rood bol­le­tje bij de AirPort, dan is er een up­da­te be­schik­baar. Klik er­op om die te in­stal­le­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.