ICloud-op­slag

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

De­ze deel­mo­ge­lijk­heid werd pas met de re­lea­se van iOS 11 en macOS High Sier­ra ge­ïn­tro­du­ceerd. Heb je mi­ni­maal 200 GB iCloud-op­slag bij Ap­ple ge­kocht, dan kun je de­ze de­len met je ge­zins­le­den. Heb­ben die le­den zelf geen aan­vul­lend op­slag­abon­ne­ment, dan ma­ken ze au­to­ma­tisch ge­bruik van de ge­deel­de op­slag. Ge­zins­le­den met een lo­pend ei­gen abon­ne­ment krij­gen eerst de vraag of ze de ‘Ge­zins­op­los­sing’ wil­len ge­brui­ken of hun ei­gen op­slag. Kie­zen ze voor het eer­ste, dan wor­den be­staan­de ge­ge­vens au­to­ma­tisch ge­ko­pi­eerd. Het ei­gen iCloud-abo moet nog wel hand­ma­tig wor­den stop­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.