Ap­ple Mu­sic

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

Ook Ap­ple’s strea­ming­dienst is een on­der­deel van De­len met ge­zin. He­laas is het niet mo­ge­lijk om je be­staan­de abon­ne­ment (dat voor een tien­tje per maand) met het he­le ge­zin te ge­brui­ken. Je moet het iets duur­de­re ge­zinsa­bon­ne­ment van 15 eu­ro per maand af­slui­ten. Daar­voor mo­gen wel zes men­sen te­ge­lijk Ap­ple Mu­sic ge­brui­ken – ie­der met een ei­gen bi­bli­o­theek en aan­be­ve­lin­gen.

Via De­len met ge­zin heeft elk ge­zins­lid toe­gang tot de­zelf­de apps, op­slag en Ap­ple Mu­sic-abon­ne­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.