Zo deel je be­stan­den

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

iCloud Dri­ve is nog steeds geen Drop­box wat het de­len van be­stan­den be­treft, maar de mo­ge­lijk­he­den zijn met macOS High Sier­ra en iOS 11 wel uit­ge­breid. Zo werkt het de­len.

1. iCloud Dri­ve

In prin­ci­pe kun je al­le los­se be­stan­den die je in iCloud Dri­ve hebt staan, de­len met an­de­re ge­brui­kers. Ga naar je iCloud Dri­ve in Fin­der en zoek het be­stand dat je wilt de­len.

2. Deel-knop

Se­lec­teer het ge­wens­te be­stand, klik op de Deel-knop en kies ‘Voeg per­so­nen toe’. Een nieuw ven­ster ver­schijnt waar­in je eerst kunt kie­zen via welk ka­naal je de deel­uit­no­di­ging wilt ver­stu­ren.

3. De­lings­op­ties

Ten slot­te heb je nog ‘De­lings­op­ties’. Hier stel je in of een ge­no­dig­de wel of niet wij­zi­gin­gen mag aan­bren­gen en of ie­der­een met de link naar het be­stand toe­gang krijgt of echt al­leen de ge­no­dig­den.

4. De­len maar

Met een klik op ‘Deel’ wordt de uit­no­di­ging ver­stuurd. Om de op­ties ach­ter­af aan te pas­sen, of het de­len he­le­maal te stop­pen, se­lec­teer je het be­stand weer en klik je in het Deel-me­nu op ‘Toon per­so­nen’.

In iOS

Op de iPho­ne en iPad werkt het de­len van be­stan­den het­zelf­de, al­leen ge­bruik je hier de nieu­we app Be­stan­den. Se­lec­te­ren en de­len

Se­lec­teer één be­stand (via ‘Se­lec­teer’ rechts­bo­ven) en tik ver­vol­gens op de Deel-knop links­on­der. We­der­om kun je kie­zen via welk ka­naal je een be­stand wilt de­len en de op­ties van het de­len aan­pas­sen. Be­per­kin­gen

In iOS heb je de­zelf­de be­per­kin­gen bij het de­len als op de Mac: je kunt noch meer­de­re be­stan­den te­ge­lijk de­len, noch he­le map­pen de­len om met an­de­ren sa­men te wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.