Een da­tum prik­ken voor Sin­ter­kerst

In de­cem­ber een af­spraak in­plan­nen met een gro­te groep men­sen is een se­ri­eu­ze lo­gis­tie­ke on­der­ne­ming. Met de app Da­tum­prik­ker wordt het een­vou­dig, want dan zie je in één keer wan­neer ie­der­een kan.

iCreate (Netherlands) - - Feature -

1. Da­tum­prik­ker

Down­load de app en door­loop de stap­pen om je aan te mel­den. Daar­na kun je een af­spraak plan­nen. Tik op het plus­je rechts­bo­ven en kies een ca­te­go­rie: wij kie­zen voor Feest. Tik op ‘ Vol­gen­de’.

2. Af­spraak aan­ma­ken

Geef je af­spraak een ti­tel, ne­geer de rest van het scherm en tik op ‘ Vol­gen­de’. Se­lec­teer in het vol­gen­de scherm de mo­ge­lij­ke da­ta voor het feest­je – de­ze wor­den met groen ge­mar­keerd.

3. Waar en wan­neer?

In het vol­gen­de scherm geef je de pre­cie­ze start­tijd en duur aan. Wan­neer je dat ge­daan hebt, kun je ook de lo­ca­tie in­voe­ren. Hier­na geef je je naam en je e-mail­adres op en kies je een om­slag­fo­to.

4. Wie mo­gen er ko­men?

Uit­no­di­gen kan op di­ver­se ma­nie­ren. Voer mail­adres­sen in of deel je af­spraak via Whats­App, Fa­ce­book, Twit­ter of Be­rich­ten. Je kunt ook een lin­kje ko­pi­ë­ren en plak­ken, bij­voor­beeld in een mail.

5. De uit­no­di­gin­gen zijn de deur uit

Na­dat je op ‘Uit­no­di­gen’ hebt ge­tikt, krij­gen men­sen een be­richt­je waar­in ze hun be­schik­baar­heid kun­nen aan­ge­ven. Heeft ie­der­een ge­re­a­geerd op de af­spraak? Dan krijg je een no­ti­fi­ca­tie.

6. Da­tum prik­ken

Open de af­spraak in de app en tik op de knop ‘Da­tum prik­ken’. Je ziet nu wel­ke avond het meest ge­le­gen komt. Kies de uit­ein­de­lij­ke da­tum en prik van­uit het vol­gen­de scherm de da­tum voor je feest­je!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.