De hand­lei­ding die Ap­ple niet geeft

iCreate (Netherlands) - - Feature -

Ook de iPad is een ge­wel­di­ge ca­deau­tip. Een su­per­in­tu­ï­tie­ve com­pu­ter waar­bij ie­der­een met­een snapt hoe je hem ge­bruikt … of toch niet? De iPad heeft de laat­ste ja­ren al­leen maar meer func­ties ge­kre­gen en voor­al in de laat­ste up­da­te naar iOS 11 zijn er zo­veel han­dig­heid­jes bij­ge­ko­men dat je ze nau­we­lijks al­leen nog maar met uit­pro­be­ren kunt ach­ter­ha­len. Daar­om heb­ben wij de hand­lei­ding ge­schre­ven die Ap­ple niet le­vert. On­ze spe­ci­a­le uit­ga­ve Jouw iPad – Een­vou­dig uit­ge­legd gaat in op al­le func­ties van de iPad. Een per­fect ca­deau voor va­der, moe­der, oom, tan­te, opa, oma of stie­kem je­zelf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.