‘Oooh, een iPho­ne? Je bent gek!’

iCreate (Netherlands) - - Feature -

Dat is waar­schijn­lijk de re­ac­tie die je krijgt als je een iPho­ne 7 tij­dens de feest­da­gen als ca­deau geeft. Maar de ont­van­ger van je sur­pri­se weet na­tuur­lijk niet dat je een re­fur­bis­hed mo­del hebt ge­haald. Zo’n ‘her­zie­ne’ iPho­ne ziet er na­me­lijk uit als nieuw en ook van bin­nen merk je niet dat het ei­gen­lijk een twee­de­hands toe­stel is. Dat merk je al­leen aan de prijs, die na­me­lijk aan­zien­lijk la­ger is dan bij een nieu­we.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.