XTRA

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

De drum­mer is lei­dend? Je hebt nu een drum­mer toe­ge­voegd aan een leeg pro­ject en zult mis­schien den­ken: moet ik nu op die beat een num­mer gaan schrij­ven? Dat hoeft niet, de­ze work­shop is voor­al be­doeld als uit­leg van de ba­sis. Als je al een paar ri es in Ga­ra­geBand hebt staan, past de drum­mer zich slim aan het num­mer aan in plaats van an­ders­om. Meer hier­over lees je op pa­gi­na 62.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.