Ap­ple Watch ont­gren­delt Mac niet

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Bes­te re­dac­tie, ik ben sinds kort een trot­se be­zit­ter van de Ap­ple Watch Se­ries 3. Nu heb ik ge­le­zen dat je je MacBook kunt ont­gren­de­len met je Watch. Op de sup­port-si­te van Ap­ple staat dui­de­lijk be­schre­ven hoe het moet. Ik heb ech­ter al­les ge­pro­beerd maar krijg het maar niet voor el­kaar. Op de Mac de op­tie ‘Sta toe dat je Mac wordt ont­gren­deld door je Ap­ple Watch’ ge­ac­ti­veerd in de Sys­teem­voor­keu­ren voor ‘Be­vei­li­ging en Pri­va­cy’, maar dan krijg ik de vol­gen­de fout­mel­ding: Het ont­gren­de­len van je Mac wordt niet on­der­steund door je Ap­ple Watch. Werk de soft­wa­re van je Mac bij om je Mac te ont­gren­de­len met je Ap­ple Watch. Heb­ben jul­lie enig idee waar­om dit bij mij niet werkt (of tips)? Ruben Veld­kamp

Zo te zien zit je nu nog op Sier­ra, ter­wijl macOS High Sier­ra 10.13 in­mid­dels uit is. En op de web­si­te van Ap­ple waar je naar ver­wijst is het vol­gen­de te le­zen: Het ge­bruik van ‘Au­to­ma­ti­sche ont­gren­de­ling’ met Ap­ple Watch Se­ries 3 ver­eist macOS High Sier­ra. Het is dus een kwes­tie van up­da­ten in dit ge­val – en dat is ei­gen­lijk ook wat de mel­ding zegt. In te­gen­stel­ling tot bij iOS, moet je voor een up­gra­de naar een nieuw sys­teem op de Mac nog al­tijd zelf naar de App Sto­re en daar het nieu­we sys­teem zoe­ken en in­stal­le­ren. Je hebt nog een re­la­tief nieu­we Mac, dus dat moet geen pro­bleem op­le­ve­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.