Pa­ral­lels Desktop 13

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Heel soms kun je er niet om­heen, dan heb je ge­woon Win­dows no­dig. Zij het voor de web­si­te van je ge­meen­te die al­leen in In­ter­net Ex­plo­rer 6.0 werkt of voor het boek­houd­pro­gram­ma dat niet voor de Mac be­schik­baar is. Dan kun je het je­zelf moei­lijk ma­ken met een Boot Camp-par­ti­tie, of je kiest de mak­ke­lij­ke weg met Pa­ral­lels Desktop 13, waar we de­ze maand twee li­cen­ties van ver­lo­ten. Stuur vóór 22 ja­nu­a­ri een mail­tje naar

win­ac­ties@icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl, met als on­der­werp Pa­ral­lels, en ver­tel ons waar­om jij Win­dows op de Mac wilt (of moet) draai­en. Ver­geet niet je adres­ge­ge­vens te ver­mel­den. In iCre­a­te 95 ont­hul­len we de win­naar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.