XTRA

Een ei­gen wil

iCreate (Netherlands) - - Genius -

Je geeft je voor­keu­ren aan, maar he­le­maal in­per­ken kun je een Ga­ra­geBand-drum­mer niet. Wer­ken met Drum­mers is daar­om voor­al han­dig wan­neer je zelf geen spe­ci­fie­ke ei­sen hebt voor de beat. Weet je pre­cies wat je wilt, pro­gram­meer de drums dan hand­ma­tig. Het kan ech­ter nooit kwaad een drum­mer­spoor toe te voe­gen. Wie weet word je op een beat ge­we­zen waar je zelf nooit aan had ge­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.