CHOOSE EIZO. SEE RE­A­LI­TY. WORK BET­TER.

iCreate (Netherlands) - - Aps -

EIZO Co­lorEd­ge – bui­ten­ge­wo­ne klas­se. Met een Co­lorEd­ge mo­ni­tor van EIZO ziet u niets an­ders dan de re­a­li­teit – na­tuur­ge­trouw en on­ver­valst. Pro­fi­teer van het unie­ke to­taal­pak­ket van de gra­fi­sche mo­ni­to­ren van EIZO en laat u over­tui­gen door de su­pe­ri­eu­re beeld­kwa­li­teit, de mee­ge­le­ver­de en ge­bruiks­vrien­de­lij­ke ka­li­bra­tie­soft­wa­re Co­lorNa­vi­ga­tor en uit­zon­der­lij­ke klan­ten­ser­vi­ce. Bo­ven­dien zit u met on­ze 5 jaar ga­ran­tie al­tijd goed. Meer in­for­ma­tie op www.eizo.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.